Sprekersbureau Assemblee Speakers
Mart de Kruif

Mart de Kruif

Spreker van 't Jaar 2023. Voorzitter van de Invictus Games 2020, voormalig luitenant-generaal van het Koninklijk Leger. Assemblee Speakers is zijn management voor lezingen en dagvoorzitterschappen.

Categorie
Veiligheid & Kwaliteit, Leiderschap, Motivatie & Inspiratie, Communicatie & IT
Type
Leidinggevende | Ondernemer
Inzetbaarheid
Keynote spreker
Gesproken talen
Engels Nederlands Duits
Reist vanaf
Nederland

Tijdlijn

  • 2022
  • Voorzitter Invictus Games Den Haag
  • 2011
  • Commandant Landstrijdkrachten
  • 2008
  • Bevordering tot Generaal-majoor
  • 1977
  • Begin militaire carriere

Biografie


 

Mart de Kruif is voormalig militair met de rang van Luitenant-Generaal in de Koninklijke Landmacht. Hij had als generaal-majoor de leiding over de International Security Assistance Force (ISAF) in Zuid-Afghanistan. Mart de Kruif verschijnt regelmatig op het journaal, Vandaag Inside en maakt samen met Peter van Uhm de podcast ‘Veldheren’. Hij ontving in januari 2024 De Spreker van 't Jaar Award.

“Leiderschap is de kunst om te geloven in de kracht van mensen” – Mart de Kruif


INVICTUS GAMES
Mart de Kruif was voorzitter het comité dat de INVICTUS GAMES organiseert, welke in april 2022 in Den Haag plaatsvond. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie die de door de regering opgedragen studie begeleidt naar het optreden van de Nederlandse Krijgsmacht in Nederlands-Indië in de periode 1946-1949.

AUTEUR BOEK “ZANDHAPPEN – Generaal in Afghanistan”.
Mart de Kruif schreef het boek “ZANDHAPPEN – Generaal in Afghanistan”. In dit boek probeert hij deze ervaring invoelbaar te maken: "Het is de wereld zoals ik die heb beleefd, gezien, gevoeld, geroken en gehoord. Van de oneindige intensiteit van het zonlicht tot de in de zintuigen gebrande geur van het hospitaal. De stank van zweet vermengd met de zoetheid van vers fruit. De doodsangst in de ogen van een collega en de humor die ons overeind hield.' Zandhappen is een persoonlijke getuigenis over kameraadschap en rivaliteit, verantwoordelijkheid en faalangst, internationale samenwerking en onderling onbegrip.

PODCAST VELDHEREN
Sinds begin 2023 kun je Mart de Kruif ook beluisteren in de podcast Veldheren.
Veldheren is dé podcast waarin Peter van Uhm en Mart de Kruif, beiden generaal buiten dienst, uitleggen hoe oorlog werkt. Onder leiding van journalist Jos de Groot kijken we door de ogen van twee van de belangrijkste militairen van Nederland naar de grootste oorlog op ons continent sinds 1945. Gan naar https://podcastluisteren.nl/pod/Veldheren om deze podcast te beluisteren.

BIOGRAFIE MART DE KRUIF
Mart de Kruif is geboren in Apeldoorn op 1 september 1958. In 1977 startte hij op de Koninklijke Militaire Academie te Brede en sloot deze in 1981 cum laude af. Na zijn afstuderen werd hij pelotonscommandant bij het Garderegiment Grenadiers en doorliep daar alle operationele functies tot met de functie van compagniescommandant.

In 1990 werd hij geselecteerd om de Hogere Militaire Vorming te volgen op de Hogere Krijgsschool. Hierna werd hij bevorderd tot majoor en geplaatst in de staf van de 41ste brigade, gelegerd in Seedorf (Duitsland). Hierna volgde hij ook de studie ‘Generalstabslehrgang’ aan de Führungsakademie van de Bundeswehr in Hamburg. In 2001 leidde hij het 42ste Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers op missie naar Bosnië-Herzegovina. Hierna volgde hij als kolonel een studie aan het United States Army War College in Carlisle (Pennsylvania, Verenigde Staten) en behaalde een Master in Strategic Studies (MSS).

In 2007 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en benoemd tot commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Als commandant van zocht hij nauwe samenwerking met de Duitse 1e Pantserdivisie gelegerd in Oldenburg (Duitsland). Op 1 november 2008 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Op dezelfde dag werd hij ISAF-commandant voor Zuid-Afghanistan (Regional Command South), als opvolger van de Canadese generaal-majoor Marc Lessard. Onder zijn commando breidde het aantal troepen van RC South uit tot 45.000. Op 1 november 2009 werd De Kruif als commandant opgevolgd door de Britse generaal-majoor Nick Carter.

Als verdienste voor zijn inzet als Commander Regional Command South werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Daarnaast heeft hij in het najaar van 2011 de Canadese Meritorious Service Medal ontvangen.

Van mei 2010 tot oktober 2011 vervulde De Kruif de functie van plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten. Op 25 oktober 2011 volgde De Kruif Rob Bertholee op als commandant Landstrijdkrachten, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Dit commando droeg hij op 24 maart 2016 over aan luitenant-generaal Leo Beulen. Hierbij werd De Kruif door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste in goud.

Op 24 januari 2014 is De Kruif benoemd tot officier in het Legioen van Eer. Hij ontving deze hoge Franse onderscheiding vanwege zijn inzet voor de goede verhoudingen tussen de landmachten van Nederland en Frankrijk. In juli 2015 werd hij onderscheiden met het Duitse Groot Kruis van Verdienste met Ster voor zijn vergaande initiatieven tot samenwerking en integratie met de Duitse landmacht. Op 23 maart 2016, de dag voor zijn commando-overdracht, werd De Kruif onderscheiden met de US Legion of Merit in de rang van commandeur.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij intensief samengewerkt met de krijgsmachten van vele landen, waardoor hij een groot voorstander is geworden van verregaande internationale samenwerking en zelfs integratie. Onder zijn leiding werd de samenwerking met belangrijke bondgenoten als België, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten en vooral Duitsland geïntensiveerd, wat o.a. leidde tot de integratie van twee Nederlandse brigades in twee Duitse divisies en de oprichting van een gezamenlijk tankbataljon.

De Kruif is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij woont in Gelderland. Hij was voorzitter van het comité dat de Invictus Games organiseert, welke in april 2022 in Den Haag plaats hebben gevonden. Tevens is hij lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie die de door de regering opgedragen studie begeleidt naar het optreden van de Nederlandse Krijgsmacht in Nederlands-Indië in de periode 1946-1949.

Inzetbaarheid

Keynote spreker

Spreker

Mart de Kruif is een voormalig militair met de rang van Luitenant-Generaal in de Koninklijke Landmacht. Hij had als generaal-majoor de leiding over de International Security Assistance Force (ISAF) in Zuid-Afghanistan. Van 25 oktober 2011 tot en met 24 maart 2016 was hij Commandant Landstrijdkrachten.

Mart de Kruif spreekt over Leiderschap onder de meest moeilijke omstandigheden. Na een voorgesprek met u als opdrachtgever gaat hij zijn verhaal voorbereiden waarbij hij rekening houdt met het doel en de doelgroep van uw bijeenkomst.

EEN AANTAL TITELS VAN ZIJN KEYNOTES
 

Leiderschap in turbulente tijden
Leer vanuit diverse invalshoeken naar leiderschap in turbulente tijden te kijken. Hij geeft hierbij zijn visie op leiderschap in turbulente tijden en leer je hoe je dit toepast in jouw eigen organisatie.

Leiderschap vereist betrokkenheid 
Onvoorwaardelijke betrokkenheid voor de visie en de missie van de entiteit waar men voor werkt, maar ook onafgebroken betrokkenheid met de mensen. In militaire operaties kan deze betrokkenheid soms extreem zijn, met grote gevolgen voor lichaam en geest. Onder deze omstandigheden ervaart de leider wat belangrijk is voor goed leiderschap. Maar ook zonder extreme omstandigheden zijn deze inzichten een hoeksteen voor effectief leiderschap en kunnen helpen de leider en de organisatie beter te maken.

Mart de Kruif voerde een jaar lang het commando over 45.000 NAVO-militairen in Zuid-Afghanistan, letterlijk en figuurlijk het heetst van de strijd. Door zijn inzichten, ervaringen, maar ook fouten heeft hij een eigen beeld opgebouwd wat een leider nodig heeft en wil dit graag met u delen. Hij geeft u geen recept voor succes, maar hoopt dat zijn verhaal u helpt na te denken over leiderschap en daarmee voor een deel een basis kan vormen voor succes voor u en uw organisatie.'

WAT KUN JE LEREN VAN KEYNOTES/ SESSIES VAN MART DE KRUIF?
Je krijgt nieuwe, verfrissende inzichten en ideeën over leiderschap in turbulente tijden.
Je krijgt kennis over de psychologische dimensie van leiderschap onder druk.
Je leert je nieuwe leiderschapsprincipes toe te passen.
 

Literatuur